Jätka sisuga

Sihtasutuse finantsandmed on kättesaadavad Saldoandmike infosüsteemist https://saldo.rtk.ee/, tehingupartneri kood 587315.


SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur põhikiri

SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur hankekord


2024

Hankeplaan 2024. IVIA

2023

Hankeplaan 2023. IVIA

IVIA 2023. majandusaasta aruanne

2022

IVIA 2022. majandusaasta aruanne

Hankeplaan 2022. IVIA

2021

IVIA 2021. majandusaasta aruanne
Hankeplaan 2021. IVIA

2020

IVIA 2020. majandusaasta aruanne

Hankeplaan 2020. IVIA

2019

IVIA 2019. majandusaasta aruanne
Hankeplaan 2019. IVIA

2018

IVIA 2018. majandusaasta aruanne
Hankeplaan 2018. IVIA

2017

IVIA 2017. majandusaasta aruanne